Avklaring rundt Pilar2

Finanstilsynet har ferdigstilt evalueringen av DNB-konsernets kapitalvurderingsprosess, SREP, for 2015. Pilar 2-kravet for DNB Bank, DNB Bank-konsernet og DNB-konsernet er på 1,5 prosent av risikovektet volum. Pilar 2-kravene er knyttet til risikofaktorer som ikke er dekket i Pilar 1 og må dekkes av ren kjernekapital.

Pillar 2-kravet kommer i tillegg til minimumskravene og bufferkravene i Pilar 1. Kravet til ren kjernekapital vil dermed være 13,5 prosent ved utgangen av 2015. Som følge av økte bufferkrav i 2016 vil kravet til ren kjernekapital være 15,0 prosent ved utgangen av 2016. Kravet vil bli justert ved eventuelle fremtidige endringer i Pilar 2-påslaget eller bufferkravene.

DNB-konsernet hadde en ren kjernekapitaldekning på 13,1 prosent ved utgangen av september 2015, inkludert 50 prosent av delårsresultatet (13,4 prosent når 70 prosent av resultatet inkluderes).

DNB vil oppfylle kravet ved hjelp av tilbakeholdt resultat, dynamisk balansestyring og økte kapitaleffektiviseringstiltak. Ytterligere informasjon vil bli gitt på DNBs kapitalmarkedsdag 25. november.

DNBs utbyttepolitikk er uendret, og ambisjonen er å ha en utdelingsgrad på minst 50 prosent når kapitaldekningskravet er nådd. Utbyttet for 2015 forventes å ligge omtrent på nivå med 2014.

Kontakt:
Thomas Midteide,konserndirektør Kommunikasjon, mobil +47 96 23 20 17
Rune Helland, head of Investor Relations, mobil +47 977 13 250

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner