Bank DnB NORD vil konsentrere seg om sine kjernemarkeder

Bank DNB NORD A/S, et joint venture som er eiet med 51 prosent av DnB NOR ASA og med 49 prosent av det tyske NORD/LB Norddeutsche Landesbank og har hovedkontor i København, har i dag besluttet å omorganisere sin virksomhet i Danmark og Finland. Bank DnB NORD vil fra nå av konsentrere seg om virksomheten i sine østeuropeiske kjernemarkeder i Estland, Latvia, Litauen og Polen, der banken har en relevant markedsposisjon eller et rimelig vekstpotensial. Mens hovedkontoret vil forbli i København, vil kundene i bankens danske og finske portefølje bli fulgt opp direkte av DnB NOR og NORD/LB og bli fordelt i henhold til de to bankenes eierprosent. Eierstrukturen i DnB NORD A/S vil være uendret. Begge morbankene støtter DnB NORDs nye strategiske retning, med hovedvekt på kjernemarkedene i Baltikum og Polen, og gir fortsatt DnB NORD sin fulle støtte.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner