Båtfolket er mer positiv til alkohol

Båtførere kjenner fortsatt ikke til hva promillegrensen er på sjøen, og har samtidig blitt mer liberal med alkoholbruken de siste to årene. Det viser en ny landsomfattende undersøkelse fra DNB Skadeforsikring gjennomført av Respons Analyse.

- I St. Hans-helgen er det tradisjonelt stor utfart på sjøen av festglade båtfolk. Det bekymrer oss at båtfolket ser ut til å ha fått et mer avslappet forhold til alkohol. Fyll og fart er de viktigste årsakene til at det skjer altfor mange alvorlige småbåtulykker, sier skadeleder i DNB Skadeforsikring, Anne Stine Eger Mollestad.

Om lag halvparten av båteierne sier at de aldri faller for fristelsen å ta seg en «ankerdram».
Det ble gjort en identisk undersøkelse for to år siden, og flere oppgir denne gang at man av og til nyter alkohol når man er i båt. Andelen som oppgir at man av og til gjør det har økt fra 6 prosent til 18 prosent. Samtidig har andelen som oppgir at man sjelden eller aldri nyter alkohol når man er i båt sunket fra til sammen 93 prosent til 79 prosent.

- Vi er overrasket over holdningsendringsendringen til å nyte alkohol på sjøen de siste to årene. I mange år så vi nemlig motsatt trend, at folk ble mer restriktive mot alkoholbruk på sjøen. Det kan tyde på at det fortsatt er mange som enten ikke er oppmerksomme nok på regelverket, farene eller bare gir blaffen, sier Eger Mollestad.

Usikker på hva grensen er?
Er du usikker på hva som er promillegrensen til sjøs? Da er du ikke alene. Hovedtyngden av de spurte i undersøkelsen  sier riktignok at promillegrensen til sjøs er inntil 0.8 promille. 37 prosent av båteierne mener dette. Dette er noen flere enn det vi registrerte i samme undersøkelse for 2 år siden. 30 prosent mener grensen er inntil 0.5 prosent. Kun 17 prosent mener grensen er den samme til sjøs som i bil på 0.2 promille. 14 prosent av de spurte innrømmer at de ikke kjenner til hva promillegrensen er.

- Det kan virke som om mange båteiere er usikre på hva promillegrensen er til sjøs. At svarene blant båteiere vingler såpass er nok et tegn på at mange tror, og ikke vet, hva promillegrensen er. For de som lurte; promillegrensen for fritidsbåter er 0,8, men fartøy over 15 meter har en promillegrense på 0,2, sier hun.

- Men det er i grunnen positivt at nesten halvparten de spurte faktisk tror grensen er lavere enn 0,8 promille. Det kan tyde på at folk tross alt bruker moderate mengder alkohol når de er i båt. Selv om grensen er på 0,8 anbefaler jeg ingen å føre båt i den tilstanden. Det er nemlig ikke noe tryggere å være i båt enn i bil, og promillegrensen på 0,8 i båt er etter vår mening alt for høy.   

Båtførere som nyter alkohol til sjøs, bør være oppmerksomme på at de kan risikere å bli straffeforfulgt selv om promillen er under 0,8. Politiet har tidligere uttalt at hvis man forårsaker en ulykke og er synlig beruset, kan det få følger, og at slike vurderinger baseres på en persons oppførsel og fremtreden.

- Alkoholpåvirkning kan også føre til at forsikringen bortfaller eller blir avkortet ved en ulykke.  sier Eger Mollestad.

Alkoholforseelser straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år, og staffen eskaleres ut fra hvor høy promillen er. Bøter settes normalt til en tredels brutto månedsinntekt, men kan under skjerpede omstendigheter bli høyere. Promille mellom 1,5 og 2,0 gir under normale omstendigheter bot og betinget fengsel, mens promille over 2,0 gir automatisk bot og ubetinget fengsel. Nytt av fjoråret var nye bestemmelser i fritids- og småbåtloven som åpner for tap av førerett av fritidsbåt som følge av for eksempel promillekjøring til sjøs.

Tall fra Finans Norge viser at båtulykker har gått noe ned de siste årene, men at erstatningsbeløpene har økt som følge av at folk kjøper dyrere båter.

Kontakt:
Skadeleder Anne Stine Eger Mollestad, tlf. 934 80 096
Kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø, tlf. 993 80 389

Informasjonsvideoene kan brukes og redigeres fritt. Ta kontakt om det er ønskelig med Mp4-fil.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Multimedia

Multimedia