Båtførere kjenner ikke promillegrensen

Er du usikker på hva som er promillegrensen til sjøs? Da er du ikke alene, viser en ny landsomfattende undersøkelse fra DnB NOR Skadeforsikring gjennomført av Respons Analyse.

I dag er promillegrensen for fritidsbåter 0,8, men bare en av tre er klar over at dette er grensen. Fartøy over 15 meter har en promillegrense på 0,2.

- Det virker som om mange båteiere er usikre på hva promillegrensen er til sjøs. 45 prosent av de spurte tror faktisk grensen er lavere enn 0,8 promille, og 17 prosent har oppgitt at de ikke kjenner til hva grensen er. Bare et fåtall tror at det ikke er promillegrense for båtførere eller at den er på over 0,8, sier skadeleder i DnB NOR Skadeforsikring, Anne Stine Eger Mollestad.  

Undersøkelsen viser at tre av fire sier de aldri nyter alkohol når de fører båt.
- Fyll og fart er de viktigste årsakene til at det skjer altfor mange alvorlige småbåtulykker, og vi er gledelig overrasket over at såpass mange velger å holde seg edru bak roret. Her har det kanskje skjedd en holdningsendring de siste årene, sier Anne Stine Eger Mollestad.

Tall fra FNO viser at båtulykker har gått noe ned, men at erstatningsbeløpene har økt som følge av at folk kjøper dyrere båter.

Båtførere som nyter alkohol til sjøs, bør være oppmerksomme på at de kan risikere å bli straffeforfulgt selv om promillen er under 0,8. Politiet har tidligere uttalt at hvis man forårsaker en ulykke og er synlig beruset, kan det få følger, og at slike vurderinger baseres på en persons oppførsel og fremtreden.
- Alkoholpåvirkning kan også føre til at forsikringen bortfaller eller blir avkortet ved en ulykke, sier Eger Mollestad.

Alkoholforseelser straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år, og staffen eskaleres ut fra hvor høy promillen er. Bøter settes normalt til en tredels brutto månedsinntekt, men kan under skjerpede omstendigheter bli høyere. Promille mellom 1,5 og 2,0 gir under normale omstendigheter bot og betinget fengsel, mens promille over 2,0 gir automatisk bot og ubetinget fengsel. Nytt av fjoråret var nye bestemmelser i fritids- og småbåtloven som åpner for tap av førerett av fritidsbåt som følge av for eksempel promillekjøring til sjøs.

 

Kontakt:
Skadeleder Anne Stine Eger Mollestad, tlf. 934 80 096
Kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø, tlf. 993 80 389

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no 

Besøk oss på dnbnor.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Multimedia

Multimedia