Bedriftene må synliggjøre pensjonsgodene sine

DnB NORs pensjonsbarometer viser at det norske folk er i ferd med å våkne opp fra pensjonsdvalen. Det betyr at arbeidsgiverne må følge etter. Det viser en fersk landsomfattende pensjonsundersøkelse gjennomført av Respons Analyse for DnB NOR.

- Bedriftene må i større grad sørge for å ha gode pensjons- og forsikringsordninger for sine ansatte og synliggjøre disse. Kunnskapen om pensjon blir stadig større blant befolkningen, og med kunnskaper kommer det krav om bedre informasjon og bedre pensjonsrettigheter, sier administrerende direktør i Vital, Tom Rathke.

Undersøkelsen viser at pensjons- og forsikringsordningene vil være svært viktige faktorer dersom en arbeidstaker får tilbud om ny jobb hos en annen arbeidsgiver.

- Bedriftene blir stadig flinkere til å bruke pensjonsgoder både i rekruttering og for å beholde nøkkelmedarbeidere. Dette er også en trend vi ser fra utlandet, og som vi mener vi vil se mer til i Norge fremover, sier Rathke.

Pensjonsbarometeret viser at det er betydelig flere som har satt seg inn i endringene i folketrygden etter at ordingen trådte i kraft 1.1. 2011, ref. pressemelding sendt ut 4. september.

Men det er fortsatt en lang vei å gå før kunnskapene om pensjon er der den bør være. Det er fortsatt om lag 40 prosent som ikke vet om de er medlem av en innskuddsordning eller ytelsesordning. Undersøkelsen viser også at kunnskapen om den bedriftsbetalte pensjonen er lav. Som eksempel har veldig få med innskuddspensjon fått med seg at de kan velge risikonivå for eget innskudd for å øke avkastningen.

Rathke mener bedriftene har en stor utfordring i å informere om pensjonsordningen i egen virksomhet. Bare tre av ti sier at de har god kjennskap til de kollektive pensjons- og forsikringsordningene i den virksomheten de arbeider i. Bare to av ti mener at virksomheten informerer om pensjonsordningen internt på en god måte.

- Arbeidstakere etterspør mer informasjon fra arbeidsgiver vedrørende bedriftens pensjonsordning. Bedriftene vil komme til å få en stor utfordring med å fylle informasjonsgapet de kommende årene. Dette er samtidig nyttig lærdom for oss i livsforsikringsbransjen. Livselskapene kan bli langt bedre på å tilrettelegge med godt informasjonsmateriell og bidra til å gjøre bedriftene bedre i stand til å øke kunnskapen om pensjon, sier Rathke.


Bilder av Tom Rathke finner du her:

http://www.flickr.com/search/?q=Tom+Rathke&f=hp


Kontakt:

Kommunikasjonsrådgiver i DnB NOR, Vidar Korsberg Dalsbø, tlf. 993 80 389

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no 

Besøk oss på dnbnor.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner