Byfolk havner langt oftere i reisetrøbbel

Report this content

Hvis du bor i storbyer er sjansen 40 % høyere enn for resten av landet for at du vil få bruk for reiseforsikringen din.

En analyse av innmeldte forsikringssaker i DNB viser at de største byene har en skadefrekvens som er om lag 40 % høyere enn landet for øvrig. Oslo og Stavanger har den høyeste skadefrekvensen, der 1 av 5 opplever å måtte bruke reiseforsikringen i løpet av et år.

Skadeleder i DNB Skadeforsikring, Anne Stine Eger Mollestad, mener tallene er med på å bekrefte den seiglivede myten om at det er tryggere på bygda. At det er mer kriminalitet i byene er en kjent sak, men det er ikke den eneste årsaken til at byfolk er mer utsatt.

- Det bor flere unge mennesker i byene som er både er mye på farta og reiser oftere. Det er nok den viktigste årsaken til at byfolk har større sjanse for å havne i uhell.

Eger Mollestad mener at en reiseforsikring er en helt uvurderlig dekning du må ha for alle dine små og store reiser. Forsikringen gjelder fra du forlater den bostedsadressen der forsikringen er registrert og til du er tilbake på samme adresse.

- En god helårs reiseforsikring gir deg trygghet ikke bare på dine lange feriereiser, men også på turer for eksempel fra og til jobb, på vei til trening eller på korte dagsturer. Du er i praksis forsikret bare du skal en tur i butikken eller lufte hunden rundt hjørnet.

Men den viktigste årsaken til å ha en reiseforsikring er ikke for å dekke småuhellene.
- Drar du på ferie uten reiseforsikring gambler du i prinsippet med millioner av kroner. Vi har en rekke eksempler på nordmenn som har kommet i store økonomiske vanskeligheter på grunn av uhell på reiser. Sykehusopphold og skader du har forårsaket som gjør at du får juridiske problemer blir fort svært kostbare, sier Eger Mollestad.  

DNBs reiseforskringen er kåret til Norges beste av Norsk familieøkonomi og TV2 Hjelper deg mye takket være dekningsgarantien. DNB garanterer deg minst like gode vilkår ved et skadeoppgjør, som du ville fått som privatperson i et konkurrerende skadeforsikringsselskap i Norge.

Kontaktpersoner:
Skadeleder Anne Stine Eger Mollestad, tlf. 934 80 096
Kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø, tlf. 993 80 389

Abonner

Sitater

DNBs reiseforskringen er kåret til Norges beste av Norsk familieøkonomi og TV2 Hjelper deg mye takket være dekningsgarantien. DNB garanterer deg minst like gode vilkår ved et skadeoppgjør, som du ville fått som privatperson i et konkurrerende skadeforsikringsselskap i Norge.
Anne Stine Eger Mollestad