Bygger fremtidens digitalbank

DNBs resultat for første kvartal 2017 var 4 544 millioner kroner, en reduksjon på 678 millioner fra første kvartal 2016. Resultatet er påvirket av negative effekter fra bankens basisswapper. Banken fortsetter å øke utlånene til privatpersoner og småbedrifter og satser tungt på utviklingen av nye digitale tjenester. Nedskrivningene på utlån til større bedriftskunder var noe lavere i kvartalet.

Boliglån og andre utlån til privatpersoner utgjør det største forretningsområdet i DNB. Trenden er blitt enda tydeligere det siste året. Mens utlån til større bedriftskunder er blitt gradvis redusert, er det vekst i utlån til privatpersoner og småbedrifter. Utlån til privatpersoner utgjør nå over 700 milliarder kroner.

DNB økte renteinntektene i første kvartal sammenlignet med kvartalet før, til tross for to færre rentedager i kvartalet. Det ser nå ut til at trenden med fallende marginer har snudd.

– Vi er godt fornøyde med at vi klarer en økning i renteinntekter i et marked med veldig hard konkurranse og svært lave renter. I kvartalet fikk 37 tusen kunder realisert boligdrømmen sin sammen med oss, og vi har volumvekst for både privatkunder og små og mellomstore bedrifter som planlagt, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Fremst i digitalløypa
Blant høydepunktene i kvartalet var nyheten om at DNB går i kompaniskap med 105 norske sparebanker om betalingsappen Vipps. Sammen skal de sørge for at Vipps leverer de enkleste og mest nyskapende betalingstjenestene til norske privatpersoner og bedrifter.

Vipps er også et eksempel på at DNB holder et høyt tempo i lanseringen av nye produkter og tjenester på den digitale arenaen.

– Banken er i stor endring gjennom både fornyelse av kompetanse og utvikling av mange nye digitale tjenester. Vi er blant de første bankene i verden som nå gjennomfører helautomatisert behandling av boliglån. Vipps kommer snart med flere nye tjenester, og i andre kvartal vil vi også lansere flere nye apper som forenkler bankhverdagen for kundene våre, sier Bjerke.

Fra bank til rådgiver
DNBs renteinntekter økte med 149 millioner kroner sammenlignet med fjerde kvartal i fjor. Ser man tolv måneder tilbake i tid, til samme kvartal i fjor, så falt renteinntektene med 192 millioner kroner.

I første kvartal steg andre inntekter fra større bedriftskunder med 174 millioner kroner sammenlignet med første kvartal i fjor. DNB har blant annet fått flere rådgivningsoppdrag knyttet til syndikering, innhenting av fremmedkapital og andre investeringsbanktjenester i regi av meglerhuset DNB Markets.

Kostnadene ble redusert med 270 millioner kroner fra første kvartal i fjor. Fjoråret inneholdt dog betydelige restruktureringskostnader etter at DNB i februar besluttet å legge ned 59 bankfilialer.  

Betydelig lavere tap
Nedskrivninger på utlån og garantier endte på 562 millioner kroner i første kvartal, 612 millioner lavere enn i tilsvarende kvartal i 2016. Utsiktene er bedre for norsk økonomi generelt.

– Vi har hele tiden vært optimister på vegne av Norges evne til å takle omstillingene. Selv om det fortsatt er oppoverbakke for noen, ser vi nå enda flere lyspunkter for norsk økonomi. Det er bedre fart i investeringene, vi ser økt forbrukertillit, og arbeidsmarkedet bedrer seg ytterligere. Norge klarer seg rett og slett bra gjennom en krevende omstilling, sier Bjerke.

Finansielle nøkkeltall for første kvartal 2017 

  •  Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 6,5 milliarder kroner (7,9)
  •  Resultatet var 4,5 milliarder kroner (5,2)
  •  Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 15,8 prosent (15,2)
  •  Resultat per aksje ble 2,64 kroner (3,14)
  •  Egenkapitalavkastningen ble 9,1 prosent (11,2)
  •  Kostnadsgraden var 45,6 prosent (41,8)

Sammenlignbare tall for første kvartal 2016 i parentes. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Kontakt:
Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon, mobil +47 962 32 017
Rune Helland, leder for Investor Relations, mobil +47 977 13 250

Detaljer om DNBs resultater finner du på www.dnb.no/ir

Tags: