Derfor bør du komme i gang med pensjonssparing så tidlig som mulig

Setter du av en 1000-lapp til pensjon som 20-åring, vil selv en såpass liten sum bidra til å bedre pensjonsøkonomien betydelig. 1000-lappen vil kunne vokse seg til 17 000 kr i dagens kjøpeverdi når du når pensjonsalder.

Nordmenn har begynt å få opp øynene for hvor viktig pensjon er, men de glemmer egen pensjonssparing. Slik pensjonssystemet er bygget opp, skal en tredjedel av din pensjon bestå av egen sparing, ved siden av tjenestepensjon fra jobb og folketrygden.

- Det lønner seg å komme tidlig i gang med pensjonssparing. Lang sparing gir stor effekt og klingende mynt på din pensjonskonto. På grunn av rentes-rente-effekt vil sparing tidlig i livet gi en svært god utbetaling som pensjonist, sier kommunikasjonsrådgiver i DNB Liv, Vidar Korsberg Dalsbø.

- Alle vet at penger forrenter seg, men folk glemmer fort hvor stor effekten er når man har en lang sparehorisont og oppnår høy rente, mener han.

Slik er regnestykket:
Hvis du setter av 1 000,-kr til pensjonssparing som 20-åring vil summen vokse til kr. 1063,- (ved forventet avkastning i pensjonsprofil 100) det første året. Året etterpå er beløpet igjen vokst, men da tilfaller også forrige års rente. Det betyr at du får rente både på den opprinnelige 1000-lappen, samt de 63 kronene du oppnådde i avkastning det første spareåret. For hvert år som går vil 1000-lappen forrente seg ytterligere, og jo lengre sparehorisont du har, jo større blir avkastningen.

Tabellen under viser forventet nominell (i dagens kjøpeverdi) verdi når du setter inn 1000,- kr i ulik pensjonssparing og i ulik alder. Pensjonsprofil 100 vil ha 100% aksjer og har et høyt risikonivå, mens pensjonsprofil 30 vil ha 30% aksjer og et lavere risikonivå

Pensjonsprofiler 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år
6,30 % Pensjonsprofil I 100 Kr 17 663  Kr 9 588  Kr 5 205  Kr 2 825  Kr 1 534
5,94 % Pensjonsprofil I 80 Kr 15 060  Kr 8 457  Kr 4 749  Kr 2 667  Kr 1 498
5,40 % Pensjonsprofil I 50 Kr 11 844  Kr 7 000  Kr 4 137  Kr 2 445  Kr 1 445
5,04 % Pensjonsprofil I 30 Kr 10 085  Kr 6 168  Kr 3 772  Kr 2 307  Kr 1 411

- De færreste unge setter av penger til pensjon, og det er naturlig med tanke på at de ofte er i etableringsfasen med store huslån og andre investeringer. Men regnestykket viser tydelig at alle i hvert bør ha en ambisjon om å komme i gang med egen sparing til pensjon så tidlig som mulig, mener Dalsbø.

DNBs undersøkelser viser at kunnskapen om pensjon er lav, men øker noe med alder. For mange går ikke pensjonsvirkeligheten opp før man begynner å nærme seg pensjonsalder.

- Planlegger du å gå av med tidligpensjon eller har en dårlig pensjonsordning, er du helt avhengig av egen pensjonssparing for å få økonomien til å gå i hop. ”Panikksparing” i høy alder gir lite avkastning, og da må du spare svært mye pr. måned for at summen skal utgjøre noe forskjell.

- Start pensjonssparing så tidlig som mulig! Begynn gjerne med å sette av en liten sum til fast sparing hver måned, så kan du øke denne etter hvert som økonomien tillater det, råder Dalsbø. 

Kontakt:
Vidar Korsberg Dalsbø
Kommunikasjonsrådgiver DNB
Mobil 99380389
Bilde: http://www.flickr.com/photos/dnb_nor/6514991995/in/set-72157628427288271

Abonner