Disse opplysningene må du samle for å finne din pensjon

Report this content

Samtlige pensjonseksperter ber deg regne på hva du vil sitte igjen med i pensjon. Den enkleste måten å finne ut dette på er å bruke en pensjonskalkulator, men mange sliter med å finne alle opplysningene for å kunne få et så korrekt bilde som mulig. Her får du oversikten over hvordan du får kontroll på din fremtidige pensjonsøkonomi.

- For de aller fleste vil det være nok å forholde seg til arbeidsgiver og den offentlige nettsiden www.norskpensjon.no. Hos Norsk Pensjon kan du få en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler. Arbeidsgiver vil kunne gi deg opplysninger om hvilke pensjonsrettigheter du har gjennom jobben din, sier kommunikasjonsrådigver, Vidar Korsberg Dalsbø.    

- Jeg anbefaler alle til å sette av en time til å sette seg inn i egen pensjon. Det kan gi deg den beste timelønnen noensinne og utgjøre en stor forskjell i hvordan din økonomi blir som pensjonist.

- Det er ganske enkelt å hente inn pensjonsopplysninger hvis man vet hvor man skal lete. Men noen ganger kommer opplysningene til deg. Rundt nyttår er det mange som får årsoppgaver, og da vil all informasjonen være litt tilgjengelig. Det samme gjelder utfylling av selvangivelsen.

Denne informasjonen trenger du:

Hva er din alder, lønn og når begynte du å jobbe

- Alderen din, når du begynte å jobbe og lønnen din er helt sentralt for å kunne beregne din pensjon. Kalkulatoren regner inn hva som er normal lønnsvekst for en person med din lønn, og beregner også inn pensjonsreglene for ditt årskull.

Du må vite hvilken tjenestepensjon du har og om du har AFP
- Svært mange er usikker på hvilken tjenestepensjon man har, men dette er helt sentralt for hva din pensjon vil bli. Du vil kunne få vite dette om du spør arbeidsgiver, men denne informasjonen kan også finnes på ansettelsekontrakt, lønnslipp eller i personalopplysninger på bedriftens intranett. Husk at om du har innskuddspensjon er det ditt ansvar å forvalte pengene. Du kan tjene mye på å investere pengene dine med en høyere aksjeandel (høyere risiko).   

Har du AFP?
- Noen arbeidsgivere både i offentlig og privat sektor har AFP (avtalefestet pensjon). Dette er en pensjonsordning som gjør at du kan få økt pensjon for eksempel hvis du går av tidlig eller velger å jobbe mens du tar ut lønn og pensjons samtidig. For å få ATP må jobbe i en bedrift som er bundet av en tariffavtale der AFP inngår, og arbeidsgiver vil kunne gi deg denne informasjonen.

Har du pensjonsordning fra tidligere arbeidsplass?

- Har du byttet jobb, har du sannsynligvis en fripolise eller et pensjonskapitalbevis. Dette er pensjonsrettigheter som du har tjent opp hos en tidligere arbeidsgiver, men som det ikke lenger blir innbetalt penger på. For de fleste pensjonskalkulatorer er det viktig å vite hvor mye fripolisen/pensjonskapitalbeviset er verd og om det er noen opphørsdato for utbetalingen. Normalt vil denne informasjonen være tilgjengelig på www.norskpensjon.no, men du kan også kontakte din tidligere arbeidsgiver.   

Ha du pensjon fra egen sparing?
- De fleste kalkulatorer tar med privat sparing i pensjonsprodukter som er tilpasset utbetaling. Eksempler på dette er IPS/IPA. Men sparing til pensjon kan naturligvis skje på mange måter, og det er viktig å få med egen pensjonssparing med i regnestykket. Om du har satt av penger til pensjon i fond, aksjer eller investerer i ulike objekter som f.eks eiendom eller andre verdier må dette tas med.    

 

Egne særavtaler:
- Noen avtaler som barnepensjon, etterlattepensjon, uførepensjon og personer som har mottatt sluttpakker (pensjoner betalt over drift) har ofte avtaler som ikke lar seg kalkulere inn i pensjonskalkulatorer. Hvis du er omfattet av en slik avtale vil du kunne få hjelp hos NAV eller en pensjonsrådgiver.  

Kontakt:
Vidar Korsberg Dalsbø
Kommunikasjonsrådgiver DNB
Tlf. 99380389
Bilde: http://www.flickr.com/photos/dnb_nor/6514991995/in/set-72157628427288271

Abonner

Sitater

Jeg anbefaler alle til å sette av en time til å sette seg inn i egen pensjon. Det kan gi deg den beste timelønnen noensinne og utgjøre en stor forskjell i hvordan din økonomi blir som pensjonist.
Vidar Korsberg Dalsbø