DNB aksepterer bud fra Euronext

DNB Livsforsikring AS («DNB Liv») - et heleid datterselskap av DNB ASA – har i dag akseptert Euronext sitt tilbud om å kjøpe alle de 8 522 045 aksjene som DNB Liv eier i Oslo Børs VPS Holding ASA, noe som innebærer at DNB Livs aksjebeholdning reduseres fra 19,82 prosent til 0. Som det fremgår av tilbudsdokumentet er den aksepterte tilbudsprisen 158 kroner per aksje med tillegg av renter (som utgjør omkring 3 kroner per aksje). 

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250
Thomas Midteide, konserndirektør Media & Marketing, 962 32 017

Denne informasjonen skal anses som en ikke-informasjonspliktig pressemelding.

Abonner