DNB aksepterer bud fra Nasdaq

Report this content

Styret i Oslo Børs VPS inviterte i januar interessenter til å komme med bud på selskapet. Nasdaq melder i dag at de vil legge inn et bud som er høyere enn det foreliggende budet fra Euronext.

Styret har hatt en grundig behandling av budene, og har gitt aksjonærene en omfattende begrunnelse for hvorfor de mener Nasdaqs bud er det beste, både industrielt og finansielt. Styret anbefaler aksjonærene å akseptere budet fra Nasdaq.

DNB er enig i styrets vurderinger av budene, og følger styrets anbefaling. DNB vil akseptere budet fra Nasdaq.

DNB har historisk ment at eierskapet i Oslo Børs VPS bør ha en sterk forankring i det norske markedet. Med de alternativene som nå foreligger mener vi at Nasdaq vil tilby den beste industrielle og strategiske løsningen for det norske kapitalmarkedet og for Verdipapirsentralen (VPS).

DNB eier 19,82 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS gjennom selskapskapital i DNB Livsforsikring AS.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250
Thomas Midteide, konserndirektør Media & Marketing, tlf. 962 32 017

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Abonner