DNB ASA – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i DNB ASA ble avholdt 13. juni 2016 i Oslo.

Protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Rune Helland, Head of Investor Relations, +47 23 26 84 00
Thomas Midteide, Konserndirektør Kommunikasjon, +47 962 32 017
Øystein L. Indrevær, Direksjonssekretær, +47 990 07 994

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst besøk www.dnb.no/ir

Besøk oss på dnb.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker