DNB ASA – Endringer i styret

Generalforsamlingen vedtok 23. april 2015 nye vedtekter med endrede krav til styresammensetning som følge av ny lov om finansforetak og finanskonsern. Både loven og de nye vedtektene forventes å tre i kraft fra 1. januar 2016.

Med bakgrunn i dette gjenvalgte representantskapet i dag Jarle Bergo som aksjonærvalgt styremedlem i DNB ASA, med valgperiode på inntil to år.

Videre gjenvalgte representantskapet Sverre Finstad og Carl A. Løvvik som ansattvalgte styremedlemmer og Jørn O. Kvilhaug og Hans-Kristian Sætrum som deres varamedlemmer, med valgperiode frem til nye vedtekter trer i kraft.

Med virkning fra de nye vedtektene trer i kraft ble Vigdis Mathisen og Carl A. Løvvik gjenvalgt som de ansattes styremedlemmer, med Jorunn Løvaas og Stian Samuelsen som deres nye varamedlemmer. Alle med en valgperiode på inntil to år.

Styret i DNB ASA vil frem til nye vedtekter trer i kraft ha følgende sammensetning:

Aksjonærvalgte medlemmer:
Anne Carine Tanum, leder
Tore Olaf Rimmereid, nestleder
Jarle Bergo
Jaan Ivar Semlitsch
Berit Svendsen

Ansattvalgte medlemmer:
Sverre Finstad
Carl A. Løvvik
Vigdis Mathisen

Ansattvalgte varamedlemmer:
Jørn O. Kvilhaug
Marianne Haldis Steinsbu
Hans-Kristian Sætrum

Med virkning fra nye vedtekter trer i kraft vil styret i DNB ASA ha følgende sammensetning:

Aksjonærvalgte medlemmer (valgt til):
Anne Carine Tanum, leder (2016)
Tore Olaf Rimmereid, nestleder (2016)
Jarle Bergo (2017)
Jaan Ivar Semlitsch (2016)
Berit Svendsen (2016)

Ansattvalgte medlemmer (valgt til):
Carl A. Løvvik (2017)
Vigdis Mathisen (2017)

Ansattvalgte varamedlemmer (valgt til):
Jorunn Løvaas (2017)
Stian Samuelsen (2017)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner