DNB ASA – Fullført tilbakekjøpsprogram

Report this content

DNB ASA har fullført sitt program for tilbakekjøp av egne aksjer, offentliggjort 6. juni 2018. Totalt 15,9 millioner aksjer ble kjøpt tilbake i det åpne markedet, mens totalt 8,2 millioner aksjer vil bli innløst fra staten, under forutsetning av at godkjennelse gis fra DNB ASAs ordinære generalforsamling i 2019, slik at statens nåværende eierandel i DNB ASA på 34,00 % forblir uendret etter gjennomføringen av tilbakekjøpsprogrammet. Volumvektet snittkurs for aksjene er 160,17 kroner.

Etter dette, eier DNB ASA totalt 15 883 232 egne aksjer.

De 24 065 503 millioner aksjene som er omfattet av tilbakekjøpsprogrammet vil bli slettet under forutsetning av at godkjennelse gis fra DNB ASAs ordinære generalforsamlingen i 2019. Deretter vil DNB ASAs totale antall registrerte aksjer reduseres med 1,50 % fra dagens 1 604 366 888.

For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet for egne aksjer, viser DNB ASA til børsmelding av 6. juni 2018 (tilgjengelig på www.newsweb.no).

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250
Jan Ole Huseby, Seniorrådgiver Investor Relations, tlf. 23 26 84 08 / 958 61 003

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Abonner