DNB ASA - Ordinær generalforsamling ble avholdt 24. april 2018

Report this content

DNB gjennomførte ordinær generalforsamling 24. april 2018 i Oslo.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt som foreslått, jf. innkalling sendt til Oslo Børs 23. mars 2018.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til utdeling av utbytte på 7,10 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 24. april 2018 med utbetaling fra 4. mai 2018. Aksjene i DNB ASA noteres "eks-utbytte" 25. april 2018.

Generalforsamlingen ga videre styret fullmakt til å kjøpe tilbake aksjer i selskapet med en ramme på 3,5 prosent av selskapets aksjekapital, samt fullmakt til DNB Markets for sikringsformål på opp til 0,5 prosent, med gyldighet frem til ordinær generalforsamling i 2019. DNB vil i første omgang søke Finanstilsynet om en ramme på 2 prosent for tilbakekjøp samt 0,5 prosent for sikringsformål.

Protokoll fra generalforsamlingen er vedlagt.

Kontakt:

Thomas Midteide, Konserndirektør Media og Marketing, +47 96232017
Rune Helland, Head of Investor Relations, +47 97713250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Abonner

Dokumenter og linker