DNB ASA - Ordinær generalforsamling ble avholdt 25. april 2017

DNB gjennomførte ordinær generalforsamling 25. april 2017 i Oslo.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt som foreslått, jf. innkalling sendt til Oslo Børs 31. mars 2017.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til utdeling av utbytte på 5,70 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 25. april 2017 med utbetaling fra 5. mai 2016. Aksjene i DNB ASA noteres "eks-utbytte" 26. april 2017.

Protokoll fra generalforsamlingen er vedlagt.

For ytterlige informasjon, vennligst kontakt:

Investorkontakter:
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250
Amra Koluder, SVP Investor Relations, tlf. 23 26 84 08 / 977 35 378

Mediekontakt
Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon, tlf. 962 32 017

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst besøk www.dnb.no/ir

Besøk oss på dnb.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker