DNB ASA – Ordinær generalforsamling ble avholdt 26. april 2016

DNB gjennomførte ordinær generalforsamling 26. april 2016 i Oslo.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt som foreslått, jf. innkalling sendt til Oslo Børs 1. april 2016.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til utdeling av utbytte på 4,50 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 26. april 2016 med utbetaling fra 4. mai 2016. Aksjene i DNB ASA noteres ”eks-utbytte” 27. april 2016.

Protokoll fra generalforsamlingen er vedlagt.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Investorkontakter:
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250
Thor Tellefsen, leder for Long-term Funding, tlf. 24 16 91 22 / 915 44 385
Amra Koluder, SVP Investor Relations, tlf. 23 26 84 08 / 977 35 378

Mediekontakter:
Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon, tlf. 962 32 017
Even Westerveld, kommunikasjonsdirektør, tlf. 400 16 744

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst besøk www.dnb.no/ir

Besøk oss på dnb.no