DNB ASA - Ordinær generalforsamling ble avholdt 30. april 2019

Report this content

DNB gjennomførte ordinær generalforsamling 30. april 2019 i Oslo.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt som foreslått, jf. innkalling sendt til Oslo Børs 5. april 2019.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til utdeling av utbytte på 8,25 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 30. april 2019 med utbetaling fra 10. mai 2019. Aksjene i DNB ASA noteres "eks-utbytte" 2. mai 2019.

Generalforsamlingen ga videre styret fullmakt til tilbakekjøp av aksjer på inntil 3,5 prosent av selskapets aksjekapital samt fullmakt til DNB Markets for sikringsformål på inntil 0,5 prosent, med gyldighet fram til ordinær generalforsamling i 2020.

Protokoll fra generalforsamlingen er vedlagt.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250
Thomas Midteide, konserndirektør Media & Marketing, tlf. 962 32 017

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.