DNB ASA - Ordinær generalforsamling ble avholdt 30. juni 2020

Report this content

DNB gjennomførte ordinær generalforsamling 30. juni 2020. Generalforsamlingen ble avholdt digitalt som følge av COVID-19.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jf. innkalling publisert 8. juni 2020, inkludert følgende punkt:

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital, jf. finansforetaksloven § 11-2, for en samlet verdi på inntil 20 milliarder kroner, eller tilsvarende i utenlandsk valuta.  

Protokoll fra generalforsamlingen er vedlagt.

Selskapsinformasjon

Opplysningene er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven § 5-12. Denne meldingen er sendt av DNB. 

Besøk vår hjemmeside dnb.no for mer informasjon.

Kontaktinformasjon

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Investorkontakt:
Rune Helland, leder Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 97 71 32 50 

Mediekontakt:
Thomas Midteide, konserndirektør Communications, tlf. 96 23 20 17

Abonner

Dokumenter og linker