DNB ASA - Ordinær generalforsamling ble avholdt 30. juni 2020

DNB gjennomførte ordinær generalforsamling 30. juni 2020. Generalforsamlingen ble avholdt digitalt som følge av COVID-19.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jf. innkalling publisert 8. juni 2020, inkludert følgende punkt:

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital, jf. finansforetaksloven § 11-2, for en samlet verdi på inntil 20 milliarder kroner, eller tilsvarende i utenlandsk valuta.  

Protokoll fra generalforsamlingen er vedlagt.

Selskapsinformasjon

Opplysningene er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven § 5-12. Denne meldingen er sendt av DNB. 

Besøk vår hjemmeside dnb.no for mer informasjon.

Kontaktinformasjon

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Investorkontakt:
Rune Helland, leder Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 97 71 32 50 

Mediekontakt:
Thomas Midteide, konserndirektør Communications, tlf. 96 23 20 17

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker