DNB beholder Kort Eksterne Kanaler

Det vises til børsmelding 6. november 2015. DNB har de siste månedene gjennomført en strategisk vurdering av DNBs kredittkortvirksomhet som formidles gjennom eksterne kanaler.

Virksomheten som har vært vurdert er Kort Eksterne Kanaler, en separat forretningsenhet innen DNB Finans som distribuerer egne kredittkort under merkevaren Cresco og andre kreditt- og lojalitetskort. Et av alternativene i vurderingen har vært salg av hele eller deler av virksomheten til en ekstern aktør.

Vurderingen er gjennomført, og det er besluttet at virksomheten beholdes av DNB. Et arbeid blir nå igangsatt for å videreutvikle virksomheten under eksisterende eierskap.

-----------

Kontakt for ytterligere informasjon:

Konserndirektør Kommunikasjon, Thomas Midteide: +47 962 32 017

Head of IR, Rune Helland: +47 977 13 250

IR, Amra Koluder: + 47 977 35 378

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no

Besøk oss på dnb.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner