DNB endrer rentene på boliglån

DNB har i dag besluttet å øke rentene på boliglån med inntil 0,2 prosentpoeng. – Etter en periode med historisk lave boliglånsrenter, er det mye som tyder på at bunnen er nådd, sier DNBs konserndirektør for personmarkedet, Trond Bentestuen.

- Det er flere faktorer som påvirker rentene kundene betaler på boliglånet sitt, og både konkurransesituasjonen og prisen på penger i markedet spiller inn på våre vurderinger. Begge disse faktorene indikerer nå at bunnen kan være nådd etter en periode med historisk lave renter på boliglån i Norge, sier Trond Bentestuen.

- Vi ser at det har vært endringer i markedet den siste tiden, og enkelte banker har allerede hevet sine flytende boliglånsrenter. Vi kommer til å være konkurransedyktige på renter også etter denne endringen, og opplever stor aktivitet i boligmarkedet mange steder i landet. Vi ser at kundene etterspør rask behandling av lånesøknader, fordi det i visse områder er stor rift om boliger, sier Bentestuen.

For eksisterende kunder vil renteendringen tre i kraft fra 9. januar 2017. Alle kunder som får renteendring, vil få brev hjem eller i nettbanken om hvordan renteendringen påvirker akkurat deres lån innen utgangen av neste uke.

Ny beste veiledende rente blir 2,05 % til førstegangs boligkjøpere.


Kontakt:

Informasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld tlf. 400 16 744

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner