DNB endrer rentene på boliglån

Report this content

DNB har i dag besluttet å øke rentene på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng.

–Det har lenge vært ventet at Norges Bank ville øke styringsrenten på sitt møte 21. mars. Rentene har over en lengre periode vært historisk lave, og at de nå stiger er et signal om at norsk økonomi er i en positiv utvikling, sier Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarkedet i DNB.

–Vi vil fortsatt være konkurransedyktige på pris, samtidig som vi leverer et fullverdig banktilbud med god rådgivning, enkle digitale løsninger og folk du kan snakke med over hele landet, sier hun.

For eksisterende kunder vil renteendringen tre i kraft fra 8. mai. Alle kunder som får renteendring, vil innen utgangen av neste uke få informasjon i nettbanken eller motta brev i posten om hvordan dette påvirker deres lån. 

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Even Westerveld, informasjonsdirektør, tlf. 400 16 744
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Abonner