DNB endrer rentene på boliglån

I går økte Norges Bank styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. DNB har i dag besluttet å øke renten på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng.

– Rentene har over en lengre periode vært lave, og det går fortsatt godt i norsk økonomi. Det har også vært ventet og varslet at Norges Bank ville øke styringsrenten på sitt møte 20. juni, sier Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarkedet i DNB.  

–Vi skal fortsette å prioritere kunder som eier eller kjøper energieffektiv bolig, og Grønt boliglån får vår beste veiledende rente med 2,69 prosent. Samtidig ønsker vi å hjelpe unge kunder inn på boligmarkedet med gode renter, sier hun.

For eksisterende kunder vil renteendringen tre i kraft fra 8. august. Alle kunder som får renteendring, vil få informasjon i nettbanken eller motta brev i posten om hvordan dette påvirker deres lån.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Even Westerveld, informasjonsdirektør, tlf. 400 16 744
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Abonner