DNB endrer rentene på boliglån

Report this content

Norges Bank hevet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng på torsdag. Prisen bankene betaler for å låne penger, har også økt de siste månedene.

DNB har derfor besluttet å øke renten på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng.

– De siste årene har rentenivået i Norge vært rekordlavt, og økende renter fra sentralbanken er et signal om at det fortsatt går godt i norsk økonomi. Rentene på boliglån påvirkes av dette og derfor settes de nå opp. DNB skal fortsatt være konkurransedyktige på utlån, sier Ingjerd Blekeli Spiten, leder for personmarkedet i DNB

Vi ønsker også å hjelpe unge kunder inn på boligmarkedet med gode renter, samtidig som Grønt boliglån vil ha vår beste veiledende flytende rente på 2,89 prosent, sier hun.

De kundene som får renteendring, vil få informasjon i nettbanken eller motta brev i posten om hvordan dette påvirker deres lån. For disse kundene vil renteendringen tre i kraft fra 7. november.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Even Westerveld, informasjonsdirektør, tlf. 400 16 744
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner