DNB er på rett vei og leverer gode resultater i en stabil norsk økonomi

(London, 27. november 2014) DNB har innfridd sitt løfte om en egenkapitalavkastning på over 12 prosent til tross for sterk kapitaloppbygging. Frem mot 2017 vil DNB legge vekt på konsernets kapitalbruk, effektiv drift, god kredittkvalitet og økt salg av kapitallette produkter. Dette skal sikre en konkurransedyktig egenkapitalavkastning og økt utbytte.

– Vi har bevist at vårt mål om 12 prosent egenkapitalavkastning er både ambisiøst og realistisk. DNB har lykkes med sin plan om å oppnå kapitaleffektivitet, kostnadskontroll og inntektsøkning. Vi har nå etablert et enda mer ambisiøst mål for kostnadsreduksjoner mot 2017, fra en kostnadsgrad på under 45 prosent til rundt 40 prosent, sier DNBs konsernsjef Rune Bjerke.

DNB regner med å oppfylle kapitalkravet fra de norske myndighetene på 13 prosent senest i 2016, og konsernet har etablert et nytt minimum kapitalnivå på 14 prosent. DNB har som mål å gradvis øke utdelingsgraden fra det nåværende minimumsnivået på 25 prosent, med start i 2014. Når kapitalnivået er nådd, er DNBs nye langsiktige mål å betale ut mer enn 50 prosent i utbytte.

– Den norske økonomien har fortsatt vært sterk gjennom denne konjunkturperioden og vil ikke bli alvorlig rammet av en lengre periode med lave oljepriser. Det vil fortsatt være et høyt investeringsnivå i oljeindustrien, selv om det vil gå ned fra dagens ekstraordinært høye nivå. Vi har en robust kredittportefølje, som vist i EBAs siste stresstest, der DNB er rangert som en av de mest solide bankene i Europa, sier Rune Bjerke.

DNBs finansielle mål mot 2017:

Egenkapitalavkastning:          Over 12 %

Ren kjernekapitaldekning:     Minimum 14 % fra 2016

Kostnadsgrad:                         Rundt 40 % i 2017


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Per Sagbakken, leder for Investor Relations, mobil 90 66 11 59

Thomas Midteide, kommunikasjonsdirektør, mobil 962 32 017

Se presentasjonen fra kapitalmarkedsdagen på webcast her fra kl. 13.30.

Presentasjonene er vedlagt og tilgjengelige på www.dnb.no/ir

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker