DNB får flere kunder gjennom digital satsing

DNBs resultat for fjerde kvartal 2017 var 6 374 millioner kroner, en økning på 994 millioner fra fjerde kvartal 2016. Banken får tillit fra flere nye kunder i både privat- og bedriftsmarkedet. Styret foreslår et utbytte på 7,10 kroner per aksje.  

2017 ble et godt år for norsk økonomi og et godt år for DNB.

For DNB var det året da boliglånskundene kunne søke om lån og få svar på under to minutter – alt på mobiltelefonen. Mer enn 135 000 boliglån ble innvilget i løpet av året. 2017 var også året da mobilappen Spare hjalp til med å endre kundenes sparevaner. Spare var en viktig bidragsyter til at over 300 000 DNB-kunder startet spareavtaler i løpet av året.

– Jobben vår i DNB handler om å skape de beste kundeopplevelsene. Vi møter kunden der kunden er. Vi har lagt ned mange av våre filaler, men øker likevel boliglånsporteføljen. Dette er mulig fordi vi har de beste og mest kundevennlige digitale løsningene. Jobben som er gjort med boliglånsautomatisering, er inspirerende. Nå satser vi også tungt på å forenkle låneprosessen for bedriftskundene våre. Vi kommer til å gjøre hverdagen enklere for gründere og bedriftsledere, sier konsernsjef Rune Bjerke i DNB.

Bedre utsikter, lavere tap
Regnskapsmessig sluttet året med et overskudd på 21,8 milliarder kroner, opp fra 19,3 milliarder
året før. Lavere tapsavsetninger på utlån er en sentral forklaring. Farten i norsk økonomi har økt, og utsiktene fremover er gode.

DNB kan samtidig rapportere om en hyggelig tilstrømning av nye kunder, både privatpersoner og bedrifter. Boliglån og andre utlån til privatpersoner økte med 5,8 prosent i 2017. Utlån til små og mellomstore bedrifter økte med 9,5 prosent i samme periode. Også denne utviklingen er bra for Norge og bra for DNB.

– Det er lett å glemme betydningen av de små og mellomstore bedriftene i samfunnet. Bare skatten som disse bedriftene betaler, kan dekke lønn til alle lærere, alle i politiet og alle sykehjemsplasser i Norge i et helt år – og fortsatt er det 83 milliarder igjen. Disse ringvirkningene er helt nødvendige for velferden vår, og derfor heier vi på gründere i DNB. Jo flere gründere, jo større ringvirkninger, sier Bjerke.

Utbyttet øker
I fjerde kvartal viste regnskapet en økning i renteinntektene på 491 millioner kroner sammenlignet
med samme kvartal i 2016. Høyere utlånsvolumer er en del av forklaringen, samtidig som lavere innlånskostnader også bidrar positivt til lånemarginen.

Andre inntekter økte med 185 millioner kroner. Aktiviteten var blant annet høy i DNB Markets’ avdeling for rådgivning og kapitalinnhenting gjennom året. Dette var først og fremst drevet av god etterspørsel etter obligasjonslån og andre gjeldsinstrumenter.

Nedskrivninger på utlån og garantier endte på 402 millioner kroner i fjerde kvartal, en reduksjon på
1 352 millioner fra tilsvarende kvartal i 2016. Kostnadene steg med 825 millioner kroner, og dette var knyttet til enkelte engangseffekter samt prosjekter relatert til IT og digitalisering.

– For å kunne være i forkant og tilby de beste løsningene er det riktig og viktig å bruke penger på utvikling. Spesielt i den fasen vi er inne i nå. Banknæringen åpnes opp, og vi blir utfordret av nye konkurrenter. Den satsingen vi gjør nå, er en satsing som vi forventer å få igjen for, sier Rune Bjerke.

Styret i DNB foreslår å betale et utbytte på 7,10 kroner per aksje. Dette utgjør 55 prosent av overskuddet for regnskapsåret 2017. Inkludert tilbakekjøp av egne aksjer er andelen som er tilbakeført aksjonærene, på 73 prosent av overskuddet.

DNB har et langsiktig mål om å betale ut minimum 50 prosent av resultatet i utbytte til sine aksjonærer.

Finansielle nøkkeltall for fjerde kvartal 2017
• Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 7,3 milliarder kroner (7,4)
• Resultatet var 6,4 milliarder kroner (5,4)
• Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 16,4 prosent (16,0)
• Resultat per aksje ble 3,79 kroner (3,16)
• Egenkapitalavkastningen ble 12,3 prosent (10,9)
• Kostnadsgraden var 45,3 prosent (41,2)

Finansielle nøkkeltall for året 2017
• Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 28,5 milliarder kroner (30,8)
• Resultatet var 21,8 milliarder kroner (19,3)
• Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 16,4 prosent (16,0)
• Resultat per aksje ble 12,84 kroner (11,46)
• Egenkapitalavkastningen ble 10,8 prosent (10,1)
• Kostnadsgraden var 44,2 prosent (40,9)
• Foreslått utbytte er 7,10 kroner per aksje (5,70)

Sammenlignbare tall for 2016 i parentes. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Pressekontakt:
Thomas Midteide, konserndirektør Media & Marketing, mobil +47 962 32 017
Rune Helland, leder for Investor Relations, mobil +47 977 13 250

Detaljer om DNBs resultater finner du på ir.dnb.no 


Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst klikk her.