DNB får likestillingspris

DNB tildeles YS' likestillingspris for 2016 for arbeidet med å bedre likelønns- og likestillingssituasjonen i egen virksomhet.

-Det er en stor ære å motta YS’ likestillingspris. Det gir oss økt motivasjon til å fortsette det gode arbeidet som vi egentlig har holdt på med i mange år, men som vi trappet opp fra årsskiftet, sier en glad prisvinner, konsernsjef Rune Bjerke i DNB.

- DNB er den største banken i Norge. Det som skjer i DNB vil derfor bety mye for likestillingsarbeidet i finansnæringen. Ikke minst bidrar DNBs tiltak til økt åpenhet og erkjennelse av at næringen har store utfordringer når det gjelder likestilling, sier YS-leder Jorunn Berland om hvorfor prisen i år går til DNB.

DNB har erkjent at kjønnsbalansen i ledende stillinger ikke er god nok og har i løpet av 2016 iverksatt en rekke nye tiltak for å øke andelen kvinner på de fire øverste ledernivåene til minst 40 prosent. Andelen var ved utgangen av 2015 på 31,3 prosent, en økning fra 30,5 prosent i 2014.

Følgende likestillingstiltak har vært utslagsgivende for at DNB fikk prisen:
DNB skal betale lik lønn for likt arbeid og prestasjon uansett kjønn. Vi skal fortsatt ha lønnsdifferensiering basert på prestasjoner, men vi skal rette opp i historiske skjevheter. Banken har i år satt av en likelønnspott på 17 millioner kroner til å utjevne skjevheter som ikke kan forklares med annet enn kjønn.

Tett oppfølging
Alle forretningsområder og ledere i DNB jobber nå systematisk og målrettet med likestillingsutfordringene, og arbeidet har tett oppfølging i konsernledelsen og styret.

-Bakgrunnen for at vi har satt dette høyt på agendaen er at bedret kjønnsbalanse og mangfold i etnisk og formell bakgrunn i ledende stillinger vil bidra til at DNB kan levere bedre resultater. Det er konsernledelsen, styret og de tillitsvalgte i DNB skjønt enige om, opplyser Bjerke.

Han legger til at de tillitsvalgte har vært gode pådrivere i arbeidet og at styret har tydelige forventninger til at iverksatte tiltak skal gi resultater.

-Vi er ikke i mål det dette viktige arbeidet ennå, men tallene beveger seg i riktig retning, så vi er på god og riktig vei, konstaterer Bjerke.


Kontakt:

Konserndirektør Kommunikasjon, Thomas Midteide, tlf. 962 32 017

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner