DNB først ute med internasjonal miljøsertifisering

DNB er som første bank i Norge, sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO 14001. Lavere strømforbruk og færre tjenestereiser er noen av effektene miljøstyringssystemet skal bidra til.

- Dette er et kvalitetsstempel på DNBs miljøarbeid. Sertifiseringen er viktig både i vårt arbeid med stadig forbedring, og for å vise kundene at DNB tar miljøansvar, sier Dag Arne Kristensen, som er direktør for samfunnsansvar og kultur i DNB.

- DNB jobber systematisk og på en overbevisende måte med sin påvirkning på det ytre miljø. De har all grunn til å være stolte av det de har oppnådd på miljøområdet, og av sine planer for miljøarbeidet videre, sier revisjonsleder Morten Taraldsvik i DNV GL

Reduserte utslipp

Som Norges største bank bidrar DNB sterkt til å fylle den norske finansnæringens samfunnsrolle.

- Reduserte utslipp og kostnadsreduksjoner er viktige grunner og effekter for å bli miljøsertifisert. Effektive miljøtiltak er ønsket av oss, våre kunder og eiere. Miljøstyringssystemet skal blant annet bidra til at vi blir mer miljøeffektive, for eksempel at vi bruker mindre strøm, eller har færre og mer miljøvennlige tjenestereiser. Vi sikrer også tett oppfølging av DNBs påvirkning på det ytre miljøet i investeringer, kredittvirksomhet og i vår leverandørportefølje, sier rådgiver samfunnsansvar Vibeke Tegneby i DNB.

DNB vil med dette også stille enda sterkere i tilbudskonkurranser der det stilles strenge miljøkrav.

Drift og bygg

Sertifiseringen omfatter Oslo/Akershus, Hordaland og Trøndelag. Både driften av byggene og virksomheten som drives der er sertifisert. Innen utgangen av 2015 skal hele DNB-konsernet være sertifisert, inkludert virksomheten utenfor Norge.

ISO 14001 er en internasjonal standard som spesifiserer krav til et miljøstyringssystem. Et miljøstyringssystem er et verktøy for å redusere påvirkningen på det ytre miljøet.

Kontakt gjerne:

Dag Arne Kristensen, direktør for samfunnsansvar og kultur i DNB, mobil: 901 40 706, dagarne.kristensen@dnb.no

Vibeke Tegneby, rådgiver samfunnsansvar i DNB, mobil: 917 56 175, vibeke.tegneby@dnb.no

Abonner