DNB fortsatt eneste nordiske bank i Dow Jones' brækraftsindeks

DNB er i 2015 for syvende gang tatt opp i Dow Jones Sustainability index, verdens ledende bærekraftsindeks. DNB er fortsatt den eneste nordiske banken der.

Bare 10 prosent av verdens banker blir tatt opp i denne indeksen.

-Som Norges største finansinstitusjon har vi et bredt samfunnsansvar. Det vi gjør i dag skal være positivt også på lang sikt. Dette er forventninger vi i stadig større grad møter fra samfunnet gjennom kunder, investorer, myndigheter og egne ansatte. Derfor er det viktig for oss å få dette internasjonalt anerkjente beviset på at vi tar ansvar for samfunn og miljø både i investeringer, kreditt og i leverandørporteføljen, sier ansvarlig for samfunnsansvar og næringspolitikk i DNB, Kaj-Martin Georgsen.

Bankens tiltak
Banken har blant annet fått uttelling for arbeidet med antikorrupsjon og hvitvasking, et område som det er dedikert mye ressurser til det siste året. Konsernets lansering av grønne obligasjoner er et innovativt tiltak i bankens klimaarbeid som legges merke til. «Lærepenger», DNBs konsept for å lære barn om privat økonomi, er et annet bidrag til at DNB i enda større grad vurderes som en ansvarlig bedrift.

Dette er Dow Jones’ bærekraftsindeks:
Dow Jones vurderer hvert år verdens 2.000 største selskapers evne til å håndtere bærekraftstrender på en måte som styrker selskapenes langsiktige lønnsomhet. De 10 prosent beste innenfor hver bransje tas opp i Dow Jones’ bærekraftsindeks.


Kontakt:

Kommunikasjonsrådgiver i DNB, Marit E. Giske, tlf. 90929940

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner