DNB har ikke mottatt stevningen fra Forbrukerrådet

Forbrukerrådet har i dag publisert informasjon om sitt varslede søksmål mot DNBs norske aksjefond på sine nettsider. DNB har fortsatt ikke mottatt noen stevning, og Forbrukerrådet har bekreftet overfor DNB at denne ikke er ferdig.

Forbrukerrådet bekreftet også i dag overfor DNB at publiseringen av artiklene på nett skjedde ved en feiltagelse. Artiklene ble så avpublisert, og deretter publisert igjen. Feilen fikk uansett den effekten at mange av landets medier skrev en sak om søksmålet, uten at DNB har sett stevningen og dermed ikke kan gi noen reell kommentar til saken.

Ut fra det som ble publisert i dag, ser det ut til at Forbrukerrådet har endret på tidsperioden det er snakk om, siden de varslet søksmålet for over et år siden. I tillegg der det ut til at de inkluderer flere fond enn først varslet. DNB har hele tiden avvist kravet om tilbakebetaling av honorarer og mener det ikke er grunnlag for søksmålet.

DNB imøteser det endelige stevningsdokumentet fra Forbrukerrådet og vil kommentere substansen i saken når dette foreligger.

Kontakt:
Informasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld, tlf. 400 16 744

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner