DNB har inngått en avtale om salg av sine aksjer i Nets Holding A/S

DNB har inngått en avtale om salg av sine aksjer i Nets Holding A/S til et konsortium bestående av Advent International, ATP og Bain Capital. Vederlaget gir en verdiøkning på DNBs eierandel i første kvartal 2014 i størrelsesorden 900 millioner norske kroner. Transaksjonen forutsetter myndighetsgodkjennelser og er forventet gjennomført i andre kvartal 2014. Når transaksjonen er gjennomført, vil det styrke DNBs kjernekapitaldekning (CET 1-ratio) etter overgangsreglene med om lag 0,1 prosentpoeng. Se for øvrig pressemelding fra Nets Holding A/S.

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med:
Thomas Midteide, Kommunikasjon, tlf. 96 23 20 17
Jan Erik Gjerland, Investor Relations, tlf. 23 26 84 08

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner