DNB-konsernets basisswap-effekter i andre kvartal 2013

DNB-konsernet vil i andre kvartal 2013 regnskapsføre 89 millioner kroner i negative effekter av basisswapper knyttet til innlån.

For året 2012 ble det samlet ført en negativ effekt av basisswapper på 1 687 millioner kroner, mens det for første kvartal 2013 var en negative effekt på 233 millioner kroner. Basisswapper er derivatkontrakter som inngås i forbindelse med langsiktig finansiering i internasjonale kapitalmarkeder hvor valutaen konverteres til norske kroner. Dette er sikringsinstrumenter, og sett over instrumentenes løpetid er markedsverdiendringene null. De regnskapsmessige effektene vil derfor reverseres over tid.

Kontaktpersoner Investor Relations:
Per Sagbakken: +47 23268400
Jan Erik Gjerland: +47 23268408

Abonner