DNB-konsernets basisswap-effekter i andre kvartal 2015

DNB-konsernet vil i andre kvartal 2015 regnskapsføre om lag 54 millioner kroner i negative effekter av basisswapper knyttet til innlån.

I andre kvartal 2014 ble det regnskapsført positive effekter på 33 millioner kroner.

Basisswapper er derivatkontrakter som inngås i forbindelse med langsiktig finansiering i internasjonale kapitalmarkeder hvor valutaen konverteres til norske kroner. Dette er sikringsinstrumenter, og sett over instrumentenes løpetid er markedsverdiendringene null. De regnskapsmessige effektene vil derfor reverseres over tid.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Investor Relations i DNB:
Rune Helland, +47 23 26 84 00
Jan Erik Gjerland, +47 23 26 84 08

Denne meldingen er sendt til deg fra Investor Relations i DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til investor.relations@dnb.no

Besøk oss på dnb.no

Abonner