DNB-konsernets basisswap-effekter i fjerde kvartal

DNB-konsernet vil i fjerde kvartal 2012 regnskapsføre om lag 235 millioner kroner i positive effekter av basisswapper knyttet til innlån. Samlet blir basisswap-effekten negativ med om lag 1 687 millioner kroner for året 2012. I fjerde kvartal 2011 ble det regnskapsført positive effekter på 2 069 millioner kroner og for hele 2011 positive effekter med 3 031 millioner kroner. Basisswapper er derivatkontrakter som inngås i forbindelse med langsiktig finansiering i internasjonale kapitalmarkeder hvor valutaen konverteres til norske kroner. Dette er sikringsinstrumenter, og sett over instrumentenes løpetid er markedsverdiendringene null. De regnskapsmessige effektene vil derfor reverseres over tid.

Kontaktpersoner Investor Relations:
Per Sagbakken: +47 23268400
Jan Erik Gjerland: +47 23268408

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner