DNB-konsernets basisswap-effekter i fjerde kvartal 2013

DNB-konsernet vil i fjerde kvartal 2013 regnskapsføre om lag 819 millioner kroner i negative effekter av basisswapper knyttet til innlån. Det blir en samlet negativ basisswap-effekt på om lag 1 364 millioner kroner for året 2013.

I fjerde kvartal 2012 ble det regnskapsført positive effekter på 235 millioner kroner og for hele 2012 negative effekter på 1 687 millioner kroner.

Basisswapper er derivatkontrakter som inngås i forbindelse med langsiktig finansiering i internasjonale kapitalmarkeder hvor valutaen konverteres til norske kroner. Dette er sikringsinstrumenter, og sett over instrumentenes løpetid er markedsverdiendringene null. De regnskapsmessige effektene vil derfor reverseres over tid, og ved årsskiftet 2013 var balansen av utestående basisswapper om lag 1 250 millioner kroner.

Kontaktpersoner Investor Relations:
Per Sagbakken: +47 23268400
Jan Erik Gjerland: +47 23268408

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker