DNB-konsernets basisswap-effekter i fjerde kvartal 2015

DNB-konsernet vil i fjerde kvartal 2015 regnskapsføre om lag 4 millioner kroner i negative effekter av basisswapper knyttet til innlån.

I fjerde kvartal 2014 ble det regnskapsført positive effekter på 508 millioner kroner.

Basisswapper er derivatkontrakter som inngås i forbindelse med langsiktig finansiering i internasjonale kapitalmarkeder hvor valutaen konverteres til norske kroner. Dette er sikringsinstrumenter, og sett over instrumentenes løpetid er markedsverdiendringene null. De regnskapsmessige effektene vil derfor reverseres over tid.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Investor Relations i DNB:
Rune Helland : +47 23268400
Thor Tellefsen : +47 23268404

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no

Besøk oss på dnb.no

Abonner