DNB-konsernets basisswap-effekter i fjerde kvartal 2018

Report this content

DNB-konsernet vil i fjerde kvartal 2018 regnskapsføre 342 millioner kroner i negative effekter fra basisswapper knyttet til innlån.

Basisswapper er derivatkontrakter som inngås i forbindelse med langsiktig finansiering i internasjonale kapitalmarkeder hvor valutaen konverteres til norske kroner. Dette er sikringsinstrumenter, og sett over instrumentenes løpetid er markedsverdiendringene null. De regnskapsmessige effektene vil derfor reverseres over tid.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250

Abonner