DNB-konsernets basisswap-effekter i første kvartal 2014

DNB-konsernet vil i første kvartal 2014 regnskapsføre om lag 596 millioner kroner i negative effekter av basisswapper knyttet til innlån.

I første kvartal 2013 ble det regnskapsført negative effekter på 233 millioner kroner.

Basisswapper er derivatkontrakter som inngås i forbindelse med langsiktig finansiering i internasjonale kapitalmarkeder hvor valutaen konverteres til norske kroner. Dette er sikringsinstrumenter, og sett over instrumentenes løpetid er markedsverdiendringene null. De regnskapsmessige effektene vil derfor reverseres over tid.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Investor Relations i DNB:
Per Sagbakken: +47 23268400
Jan Erik Gjerland: +47 23268408

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner