DNB-konsernets basisswap-effekter i første kvartal 2016

DNB-konsernet vil i første kvartal 2016 regnskapsføre 1 003 millioner kroner i positiv effekter av basisswapper knyttet til innlån.

I første kvartal 2015 ble det regnskapsført positive effekter på 1 810 millioner kroner.

Basisswapper er derivatkontrakter som inngås i forbindelse med langsiktig finansiering i internasjonale kapitalmarkeder hvor valutaen konverteres til norske kroner. Dette er sikringsinstrumenter, og sett over instrumentenes løpetid er markedsverdiendringene null. De regnskapsmessige effektene vil derfor reverseres over tid.

DNB vil slutte å rapportere basisswap-effekter forut for fremtidige kvartaler fra og med andre kvartal 2016.

Grunnen for denne endringen er at basisswap-effekten er blitt en av mange markedsverdiendringer i konsernets kvartalsrapportering. Noen effekter vil være negative og andre positive. Vi mener at det vil være bedre å rapportere og forklare alle disse effektene samlet når kvartalstallene blir publisert.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00
Thor Tellefsen, leder for Long-term Funding, tlf. 24 16 91 22
Amra Koluder, SVP Investor Relations, tlf. 23 26 84 08

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst besøk www.dnb.no/ir

Besøk oss på dnb.no

Abonner