DNB-kundene logger på oftere og kjøper mer

DNBs resultat for andre kvartal var 6 134 millioner kroner, en økning på 50 millioner fra samme kvartal året før. Banken opplever en sterk vekst i sine viktigste digitale kanaler.

Mobilbanken er bankens aller viktigste «bankkontor», og slik har det vært lenge. I 2019 har den digitale utviklingen skutt ytterligere fart viser tallene for første halvår. DNB lanserte flere nye digitale tjenester i andre kvartal, blant annet en digital fondsrådgiver og tjenesten DNB Regnskap, som gjør hverdagen enklere for småbedrifter. DNBs nye mobilbank, som ble lansert i januar i år, har allerede fått 826 000 brukere.

– Over 60 prosent av de aktive kundene våre bruker den nye mobilbanken. Denne trenden vil fortsette i takt med at vi utvikler ny funksjonalitet, og det samme ser vi også på sparesiden. Kundene logger på oftere og kjøper mer i Spare-appen, som til nå har solgt fond for 2,3 milliarder kroner. Hittil i år er salgsveksten på over 50 prosent, sier konsernsjef Rune Bjerke, som torsdag presenterer DNBs kvartalstall for 50. og siste gang.

Vekst på alle områder
Netto renteinntekter i andre kvartal var totalt 9 581 millioner kroner, en økning på 291 millioner fra forrige kvartal. Banken kan på nytt vise til vekst i samtlige forretningsområder i kvartalet.

Totalt har utlånsvolumet økt med 6,3 prosent, godt understøttet av en solid utvikling for norsk økonomi. Makroutsiktene bidrar også til at tapsavsetningene fortsatt holder seg relativt lave i et historisk perspektiv.

Eiendomsmegling og salg av skadeforsikring bidro sterkt til at netto provisjonsinntekter var 85 millioner kroner høyere enn i samme kvartal i fjor.

– Jeg er veldig godt fornøyd med laginnsatsen i DNB om dagen. Vi blir stadig flinkere til å hjelpe kundene våre på de områdene som er viktige i den fasen de er inne i, enten det gjelder å realisere boligdrømmen, starte egen bedrift eller spare penger til neste generasjon. Helheten i det vi tilbyr er det få av konkurrentene som matcher, sier Bjerke.

– Så er det også slik at vi lever av gode tilbakemeldinger og tillit fra både kunder og eiere. Litt ekstra gøy var det derfor at vi i juni for første gang var Nordens største bank målt i markedsverdi, legger den avtroppende konsernsjefen til.  

Finansielle nøkkeltall for andre kvartal 2019 (sammenlignet med tall for tilsvarende kvartal i 2018):

  •  Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 8,2 milliarder kroner (7,1)
  •  Resultatet var 6,1 milliarder kroner (6,1)
  •  Resultat per aksje ble 3,71 kroner (3,65)
  •  Egenkapitalavkastningen ble 11,3 prosent (11,8)
  •  Kostnadsgraden var 41,9 prosent (43.1)
  •  Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 16,5 prosent (16,2)

Detaljer om DNBs resultater finner du på ir.dnb.no.

Kontakt:
Thomas Midteide, konserndirektør Media & Marketing, mobil +47 962 32 017
Rune Helland, leder for Investor Relations, mobil +47 977 13 250

Jan Ole Huseby, seniorrådgiver Investor Relations, mobil +47 958 61 003

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.