DNB leverer solid resultat uten netto tap

Report this content

DNBs resultat for årets tredje kvartal var 5 673 millioner kroner, en økning på 26 millioner fra samme kvartal året før. Lave tap og god kostnadskontroll bidrar positivt til resultatet.

- Vi ser mange av de samme tendensene som Norges Bank, farten i norsk økonomi er god, oljeprisen er på et høyere nivå, investeringene er på vei opp og lønnsveksten og arbeidsledigheten peker i riktig retning. Når den økonomiske utviklingen går godt, får vi også lavere tap i bankene. Samtidig har utsikter til høyere renter hatt en heldig og dempende effekt på boligprisene, sier konsernsjef i DNB, Rune Bjerke.

Resultatvekst i personmarkedet
Netto renteinntekter i tredje kvartal ble totalt 9 152 millioner kroner, en økning på 146 millioner kroner fra samme kvartal i fjor. Andre inntekter falt imidlertid med 579 millioner kroner, fra 3 922 til 3 343 millioner, hovedsakelig knyttet til endringer i klassifisering under de nye regnskapsreglene i IFRS9, samt betydelig lavere aktivitet i kapitalmarkedene i kvartalet. DNBs resultat for tredje kvartal er 411 millioner kroner lavere enn andre kvartal i år.

DNBs egenkapitalavkastning er 11,2 prosent etter årets tre første kvartaler, mot 10,2 prosent i samme periode i fjor. Resultatet per aksje er hittil i år 10,42 kroner, mot 9,06 kroner etter tre kvartaler i fjor.

På grunn av betydelige tilbakeføringer av tidligere tapsavsetninger innen olje- og gassektoren på en halv milliard kroner, ender tapene for tredje kvartal på beskjedne 11 millioner kroner.

Høyere tempo og økt innovasjonstakt
DNB har i kvartalet lansert en rekke nye tjenester, initiativer og samarbeid med spennende aktører:

 • DNB Regnskap er i pilotfase med de første bedriftskundene som får teste bank og regnskap integrert (samarbeid med gründerbedriften Luca Labs).
 • DNB ansatte roboten Aino som avlaster kundeservice på chat hele døgnet
 • Google Assistant ble lansert i Norge i august, og DNB er en av de første aktørene i Norge til å utvikle egne kundetjenester på plattformen.
 • Et av Europas ledende fintech-miljøer, 11:FS i London, har valgt DNB som partner for sin nye satsing på skybaserte banksystemer. DNB er med som medeier og første kunde i det nye selskapet «Foundry».
 • DNB NXT ble arrangert i 19 byer over hele landet i tredje kvartal, med over 1 000 møter mellom gründere og investorer som resultat.
 • Spare-appen, som ble lansert i 2017, har nå 185 000 brukere og har blitt en av Norges mest effektive salgsplattformer for fond og aksjer. Kundene våre handlet fond i appen for over 340 millioner kroner i kvartalet, en tredobling fra året før.

- Ett år etter at vi satt ny organisasjon og nye prioriteringer, begynner vi nå å se mange bevis på at vi beveger oss fortere og lager gode, digitale kundeopplevelser. Vi oppsummerte arbeidet hittil med alle de ansatte i forrige uke, og det kom inn over 630 eksempler på prosjekter eller tiltak som beviser at den nye strategien vår er satt ut i livet.

For noen år siden var det mange som spådde at bankene snart ville bli overflødige. Det er det en stund siden jeg har hørt, sier konsernsjef Bjerke. – Tvert i mot ser vi at nye utfordrere og etablerte aktører kan utfylle hverandre og skape gode løsninger sammen.

Finansielle nøkkeltall for tredje kvartal 2018

 •  Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 7,2 milliarder kroner (7,4)
 •  Resultatet var 5,7 milliarder kroner (5,6)
 •  Resultat per aksje ble 3,41 kroner (3,34)
 •  Egenkapitalavkastningen ble 10,9 prosent (11,2)
 •  Kostnadsgraden var 42,7 prosent (42,7)
 •  Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 16,5 prosent (16,3)

Sammenlignbare tall for tredje kvartal 2017 i parentes. 

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250
Thomas Midteide, konserndirektør Media & Marketing, tlf. 962 32 017

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.