DNB Liv har solgt Fornebuveien 7-9 og 11-13 på Lysaker for kr 190 millioner

Kjøper av eiendommene er et syndikat (Investorprosjekt 115 AS) tilrettelagt av Pareto Project Finance AS. Overtakelse fant sted 15. oktober 2013.

Bygningene består av 3 seksjoner og er bygget på ulike tidspunkt. Fornebuveien 11-13 ble oppført i 1994 og Fornebuveien 7-9 i 1998. Byggene ble senere koblet sammen ved at mellombygget ble oppført i 2002. Bygningsmassen er til sammen ca 15.000 kvm og dagens leiekontrakt med Sweco utløper i juni 2014.

- For oss er eiendommen et spennende investeringsobjekt, og vi ser frem til å begynne arbeidet med å utvikle eiendommen. Bygget er allerede energieffektivt i drift og har en fleksibel bygningsmasse som enkelt kan tilpasses kontorløsninger for en eller flere leietakere. Bygningsmassen langs Fornebuveien har en meget sentralt beliggenhet på Lysaker med umiddelbar nærhet til Norges tredje største kommunikasjonsknutepunkt med flytog, intercitytog, lokaltog, hurtigbåten samt lokal- og ekspressbusser. Eiendommen har i tillegg god parkeringsdekning, sier Hans Hilde fra Pareto Project Finance AS.

Adm. dir. i DNB Næringseiendom, Gro Boge, er godt fornøyd med prisen DNB oppnådde og mener tidspunktet for salget er riktig.
- Vi har vært på eiersiden siden 2002.  Neste fase vil innebære reutleie og et omfattende ombyggingsprosjekt og det betyr at dette er et godt tidspunkt for at andre kan ta over å videreutvikle eiendommen, sier hun. 

- Som eier av en stor eiendomsportefølje er det viktig for DNB Livsforsikring å utvikle porteføljen både ved kjøp, salg og utvikling av eiendom. Salget av Fornebuveien gjennomføres som en del av livselskapets langsiktige eiendomsstrategi, og i trå med målsetting om å skape verdier for DNB Livs pensjonskunder gjennom aktiv forvaltning av eiendomsporteføljen, opplyser Boge.

DNB Næringsmegling har vært rådgiver i transaksjonen.

Kontaktperson i DNB Næringseiendom:
Adm. dir.
Gro Boge

Telefon
+47 91895551

Kommunikasjonsrådgiver
Vidar Korsberg Dalsbø
 
Telefon +47 99380389

Abonner

Multimedia

Multimedia