DNB LIV kjøper bygg for 4,8 milliarder i Bjørvika

DNB Liv har inngått avtale om å kjøpe byggene som skal huse DNB-konsernets nye hovedkvarter.

-  Vi ønsker å benytte våre investeringsmidler rettet mot de best lokaliserte kontor- og næringsobjektene og ser på denne investeringen som en sjelden god mulighet. Dette vil bli en investering som vil gi våre kunder god avkastning på sikt, sier adm.dir i DNB Livsforsikring, Tom Rathke. 

Han mener eiendommen fremstår som attraktiv i markedet, og i DNB-konsernet har bygget en svært sikker og langsiktig leietaker. Bygningene er moderne, fleksible og kan tilpasses leietakers behov, noe som også gir den et stort fremtidig potensial.  Alle byggene har en tydelig miljøprofil og er energieffektive, og vil alle ha energiklasse B, som er i tråd med DNB-konsernets miljøprofil.

- Bjørvika er Oslos nye bydel, og DNB-byggene vil ligge sentralt lokalisert i det som blir porten til Norges hovedstad. Bjørvika er allerede blitt et av Oslos mest attraktive områder for boliger og næringseiendom, og når området er ferdig utbygget vil den nye bydelen romme rundt 5.000 boliger og ca 20.000 arbeidsplasser. I tillegg vil kulturinstitusjonene og andre aktiviteter trekke besøkende til bydelen. Til sammen er det sannsynlig at rundt 30.000 mennesker vil ha en tilhørighet til Bjørvika enten som arbeidsplass eller bolig, sier adm.dir i Oslo S utvikling AS (OSU), Paul E. Lødøen.

Byggene svarer til alle krav som kan tenkes for en moderne næringseiendom, og befinner seg på Oslos beste knutepunkt for kollektivtrafikk, enten du ankommer Oslo med fly, buss, tog eller bil.

Byggene
DNBs nye hovedkontor vil bestå av tre bygninger med et leieareal på totalt ca. 80 000 m². Byggene ferdigstilles fra 2012 til 2014 og vil huse 4.200 DNB-ansatte. De tre bygningene kobles sammen med et fellesområde i underetasjen på 10 000 m² som blir hovedpulsåren for det nye hovedkontoret. DNB-byggene vil få adressen Dronning Eufemias gate 20–24, og ligger plassert midt i det nye Operakvarteret i Bjørvika. Hovedkontoret vil få sykkelparkering med kapasitet på 500 og bilparkering i kjelleren med kapasitet på 104.

-  DNB konsernets nye hovedkontor  vil være resultatet av bidrag fra en rekke interessenter. En meget viktig bidragsyter har vært DNB konsernet selv som fremtidig leietaker. Representanter for leietaker i denne innledende fase har vært konstruktive og løsningsorientert i sin tilnærming til de ufordringer vi har stått overfor, sier Lødøen.

-  Sammen med OSUs egen kompetanse, og den erfaring vi bringer med oss fra tilsvarende prosjekt, er jeg sikker på at DNB konsernet i mange år fremover kan glede seg over et hovedkontor med helt spesielle kvaliteter. Vi ser frem til nå å sluttføre prosjektet og å overlevere det enkelte bygg i henhold til tid og kvalitet.

Kjøpet skjer gjennom DNB Livsforsikring ASA og DNB Scandinavian Property Fund. Hver av de tre byggene vil bli overtatt ved ferdigstillelse, og levering av det første bygget, Midtbygget, vil være 1. juli 2012. DNB Bank er leietaker i alle byggene og leiekontrakten løper 15 år fra levering med opsjon til forlengelse 5 + 5 år.

- Basert på dagens kroneverdi er eiendomsverdien i underkant av NOK 4,8 mrd. Vår vurdering er at dette er en markedsrett pris for bygg med de kvaliteter og den beliggenhet vi her snakker om, sier Rathke.

- Vi er også spesielt tilfreds med at vi gjennom denne transaksjonen har kunnet tilføre vårt eiendomsfond for institusjonelle investorer et nytt bygg. Fondets bygg, Vestbygget, leveres etter planen ved årsskiftet 2012/2103. Vestbygget vil ved sin spesielle arkitektur og utforming, bl.a. med sine terrasser og restaurant på taket, tilføre fondets eiendomsportefølje et prestisjebygg som vi tror vil gi fondet et videre løft og attrahere ytterligere interesse fra investorer både i Norge og internasjonalt.    

- Signering av kjøpekontrakter i dag markerer slutten på en første fase mellom OSU og DNB Liv. Første kontakt var allerede i mars 2010. Avtalen markerer imidlertid også starten på neste fase som vil vare frem til levering av det enkelte bygg. Vi har lært motparten å kjenne som meget dyktige og profesjonelle i løpet av den tiden vi har hatt kontakt. Dette, koblet med deres track-record, er selvfølgelig viktige momenter for oss når vi nå har nådd et endelig resultat. Vi føler oss trygg på at neste fase vil bli gjennomført på samme gode måte, sier Rathke.

Kontaktpersoner:

Kontaktpersoner DNB
Informasjonsdirektør Thomas Midteide Tlf 96232017
Adm. dir DNB Liv, Tom Rathke, Tlf 90090445
Konserndirektør DNB, Liv Fiksdahl, Tlf 90018190


Kontaktperson OSU
Adm. direktør, Paul E. Lødøen, tlf 911 25 760

 

Bakgrunn om selskapene:

DNB Livsforsikring ASA  (DNB LIV)
DNB Livsforsikring  er Norges største innen livsforsikring og pensjonssparing.

DNB Livsforsikring ASA utvikler, selger og leverer forsikrings- og pensjonsprodukter til bedrifter, offentlige foretak, kommuner, foreninger og privatpersoner. Over én million personer har DNB Livsforsikring ASA som sin forsikringsforbindelse.

Forvaltningskapital 30.6.2011 var 256 milliarder kroner. DNB Livsforsikring ASA eies av DNB ASA, og er en del av Norges største finanskonsern.   

DNB Scandinavian Property Fund
DNB Scandinavian Property Fund (til november 2011: Vital EiendomsFond):

Ubelånt eiendomsfond der institusjonelle investorer får adgang til å saminvestere med DNB LIV som et av Norges ledende kompetanse miljøer.

DNB Liv er majoritetsinvestor med minimum 51% eierandel.

DNB Næringseiendom forvalter fondet og eiendomsporteføljen

Opprettet 2007. Investerer i næringseiendom i Norge og Sverige

Kommittert kapital NOK 3.1 mrd, hvorav NOK 2,4 mrd. Investert per 31.12.2011

Eierandeler per 31.12.2011: DNB Livsforsikring AS eier 56%, andre norske og utlandske institusjonelle kunder 42%,  privatkunder 2%

Realisert avkastning :

2011: 9,7 prosent,

2010 10,8 prosent

OSU - Oslo S Utvikling AS
Eiendoms- og utviklingsselskapet Oslo S Utvikling AS (OSU) ble etablert i 2001. Bak OSU står Entra Eiendom AS, Linstow AS og Rom Eiendom AS. De tre selskapene eier hver 1/3 av OSU.

OSUs formål er å bygge ut eiendommene som tilhørte NSB Eiendom, nå ROM Eiendom, på sørsiden av jernbanens sporområde på Oslo S – fra Oslo Atrium og østover mot Middelalderparken.

Vi skal utvikle ca 350 000 kvm av de totalt omkring 900 000 kvm nærings- og boligarealer som ligger innenfor Bjørvika-reguleringen. Området OSU er i gang med å bygge ut, har fått navnet OperaKvarteret.

OperaKvarteret vil foreløpig bestå av 12 bygg, som kommer på rekke og rad etter Thons Hotell Opera. Alle byggene tegnes etter Barcode-prinsippet, som innebærer høye og slanke bygg med siktlinjer mellom.

Totalt vil OSU bygge ca. 380 boliger, der det vil bo omkring 2 000 personer. Næringsarealene vil gi ca. 10 000 arbeidsplasser.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

Dette vil bli en investering som vil gi våre kunder god avkastning på sikt
Tom Rathke