DNB Liv säljer Kista Galleria

DNB Liv säljer Kista Galleria i Stockholm till ett värde av 4,6 miljarder kronor. Köpare är Citycon OYI tillsammans med Pension Plan Investment Board (CPPIB).

- DNB Liv har varit aktieägare i Kista Galleria sedan 2005. Gallerian är idag en av de största köpcentrum i Sverige. Som ägare har vi varit angelägna om att utveckla fastigheten och dess marknadsposition. Kista Galleria är idag en av våra största fastighetsinvesteringar och vi rebalanserar därför med försäljningen vår fastighetsportfölj något. Vi är nöjda med att ha fått till ett avtal med Citycon och CPPIB, säger Direktören för DNB Livförsäkring ASA, Tom Rathke.

Kista Galleria i Stockholm är ett av Sveriges största och mest besökta köpcentrum, med 180 butiker och restauranger. Dessutom finns i lokalerna allt från tandläkare och bank, till fritidsaktiviteter såsom bio, bowling och go-cart. Gallerian är mycket välskött och har cirka 18 miljoner besökare per år. Det uthyrningsbara lokalutrymmet är cirka 106 000 kvm varav cirka 56 700 kvm är köpcentrum, 8 700 kvm kontorsyta, 4 600 kvm lager, 10 000 kvm bostäder, 8 100 kvm hotell och slutligen cirka 800 kvm övriga lokaler. Inklusive parkeringsplats omfattar den totala fastighetsportföljen cirka 133 000 kvm.

DNB Liv har beslutat att minska sin exponering mot fastigheter något, bland annat för att anpassa sig till nya förutsättningar. En viktig del i detta arbete har varit att minska investeringsrisken i förvaltningen av pensionsfonder med en garanterad avkastning, och då särskilt risken vid kapitalinvesteringar och investeringar i fastigheter.

- Fastigheter är ett viktigt tillgångsslag för oss, med mycket god avkastning och attraktiva riskegenskaper. Framtida kapitalkrav innebär en något lägre andel fastigheter i vår portfölj. Detta är i linje med det budskap som framfördes till våra aktieägare i samband med DNBs kapitalmarknadsdag i september i år, säger Rathke.

Rathke påpekar att försäljningen av Kista Galleria är en naturlig anpassning av det totala fastighetsbeståndet i livförsäkringsbolag, samtidigt som försäljningen ger en god avkastning åt våra pensionskunder.

- Vi kommer fortsätta att utveckla portföljen för DNB Livförsäkring, både genom köp och försäljningar, och är ständigt på jakt efter fastigheter som vi kan investera i och utveckla, avslutar han.

Catella Corporate Finance och Mannheimer Swartling har varit rådgivare åt DNB Liv.

Kontakt:
Tom Rathke
Adm.dir i DNB Livsforsikring
Telefon: + 47 90090445

Gro Boge
Direktør DNB Næringseiendom
Telefon +47 91895551

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner