DNB Liv selger «Rosenkrantzkvartalet» til Bergen Hotel Gruppen

Bergen Hotel Gruppen AS, eiet av familien Falch Monsen, kjøper «Rosenkrantzkvartalet» fra DNB Livsforsikring AS. Kjøpet skjer gjennom overtagelse av aksjene i eierselskapet Rosenkrantzgt. 3 AS. Eiendommen har vært eid av DNB Liv siden 1964.

Salget omfatter adressene Rosenkrantzgt. 3, Lodin Lepps gate 3, Øvregaten 4/4A/6 og Finnegårdsgaten 8.
Øvregaten 2 og Finnegårdsgaten 6, som også er en del av Rosenkrantzkvartalet, er ikke en del av transaksjonen. Samlet areal som selges er ca. 12.300 m2 hvorav kontor omfatter ca. 8.000 m2, forretning 2.000, bolig 900 m2 og lager 1.400 m2.

Ditlef Martens Brødfabrikk etablerte Norges første industrielle bakeri i det nyoppførte bygget Rosenkrantzgt. 3 i 1912. I 1965 flyttet Martens til Minde og bygget har senere vært leiet ut til en rekke forskjellige virksomheter, herunder restaurant i underetasjen. Byggets har en sentral lokalisering i Bergen, med en spennende og variert bygningsmasse.

Partene ønsker ikke å gi informasjon av økonomisk karakter i forbindelse med transaksjonen.

-Gjennom salget av Rosenkrantzkvartalet avsluttes en lang etappe for DNB Liv som eier av denne eiendommen. Bygget er et attraktivt kontorbygg, men det er også vår vurdering at det finnes et uforløst potensiale i alternativ bruk av eiendommen. Vi er sikre på at Bergen Hotel Gruppen er en eier som kan ta dette bygget videre og at eiendommen utvikles videre til beste for Bergen sentrum, sier adm. dir. Gro Boge i DNB Næringseiendom AS.  

-Vi er fornøyd med transaksjonen og prosessen med DNB Næringseiendom AS som en profesjonell eiendomsaktør. Bergen Hotel Gruppen AS ønsker å vokse innen eiendom, så denne investeringen passer oss godt. Vi skal opprettholde bygget som et av de beste og mest attraktive kontorbyggene i Bergen sentrum, sier eier Erling Falch Monsen i Bergen Hotel Gruppen AS i en kommentar til transaksjonen.  

DNB Næringsmegling har vært selgers rådgiver.

Kontakt:
Adm. dir. Gro K. Boge, DNB Næringseiendom AS, mob. 918 95 551
Eier Erling Falch Monsen, Bergen Hotel Gruppen AS, mob.  922 05 633

Abonner