DNB Liv selger Kista Galleria

DNB Liv selger kjøpesenteret Kista Galleria i Stockholm til en verdi av 4.6 milliarder SEK. Kjøpere er Citycon OYJ  sammen med Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB).   

- DNB Liv har vært på eiersiden i Kista Galleria siden 2005, og senteret er i dag et av de største kjøpesentrene i Sverige. Som eiere har vi vært opptatt av å utvikle eiendommen og markedsposisjon til kjøpesenteret. Kista Galleria er i dag en av våre største eiendomsinvesteringer, og vi rebalanserer med dette vår eiendomsportefølje noe. Vi er derfor glade for å ha fått i stand en god avtale med Citycon og CPPIB, sier adm.dir i DNB Livsforsikring ASA, Tom Rathke.

Kista Galleira i Stockholm er et av Sveriges største og mest besøkte kjøpesentre med hele 180 butikker og restauranter. I tillegg huser lokalene alt fra tannlege og bank, til fritidsaktiviteter som kino, bowling og go-cart. Senteret er svært veldrevet, og har rundt 18 millioner besøkende årlig. Den utleibare eiendomsmassen er på om lag 106 000 kvm hvorav ca 56 700 kvm utgjør kjøpesenteret, ca 8 700 kvm kontorlokaler, ca 4 600 kvm lager, ca 10 000 kvm studentboliger, ca 8 100 kvm hotell og ca 800 kvm øvrige lokalet. Inklusive parkeringsområdet er den totale eiendomsmassen på omlag 133 000 kvm.

DNB Liv har besluttet å redusere eiendomseksponeringen noe, blant annet for å tilpasse oss nye rammevilkår. En viktig del av dette arbeidet har vært å redusere investeringsrisikoen i forvaltningen av pensjonskapital med avkastningsgaranti, og da særlig aksjeinvesteringer og investeringer i eiendom.

- Eiendom er en viktig aktivaklasse for oss, med svært god avkastning og attraktive risikoegenskaper. Fremtidige kapitalkrav tilsier en noe lavere andel eiendom i vår portefølje. Dette er i tråd med det budskap som ble formidlet til våre eiere i forbindelse med DNBs kapitalmarkedsdag i september i år, sier Rathke.

Rathke påpeker at salget av Kista Galleria er en naturlig tilpasning av den totale eiendomsporteføljen i Livselskapet, samtidig som salget sikrer en god avkastning for våre pensjonskunder.

- Vi vil fortsette med å videreutvikle eiendomsporteføljen til DNB Livsforsikring både gjennom kjøp og salg, og er stadig på utkikk etter gode eiendommer som vi kan investere i og utvikle, sier han.

Kontaktpersoner:

Tom Rathke
Adm.dir i DNB Livsforsikring
Telefon: 90090445

Gro Boge
Direktør DNB Næringseiendom
Telefon 91895551

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner