DNB Liv Selger Oslo City

DNB selger Oslo City til et konsortium bestående av Entra og Steen & Strøm. Eiendomsverdien er ca. 5 milliarder kroner.

Oslo City er et kombinert kjøpesenter- og kontorbygg med et samlet areal på 80.535 kvadratmeter. Eiendommen omfatter et helt kvartal og har en meget sentral beliggenhet i umiddelbar nærhet til Oslo Sentralbanestasjon. 

– Vi er glade for å ha kommet i mål med to anerkjente og profesjonelle aktører innen sine respektive markeder når vi nå selger Oslo City. Vi har eiet bygget siden 1994, og i perioden frem til salg har Oslo City blitt utviklet til å bli et av Norges beste kjøpesentre. Neste utviklingsfase skjer nå under nytt eierskap, sier konserndirektør Tom Rathke i DNB.

Utvikling, kjøp og salg av eiendom er en naturlig del av det å være en stor aktør i eiendomsmarkedet, og vi vil være åpne for både nye kjøp og salg av eiendommer for å utvikle eiendomsporteføljen. De siste årene har vi solgt oss ned i aktivaklassen eiendom, noe som først og fremst har sammenheng med gode transaksjonsmuligheter. Dette har igjen gitt oss mulighet til å realisere gode gevinster for våre pensjonskunder. 

Rådgiver for DNB har vært Pangea Property Partners.
 

Kontaktperson:
Vidar Korsberg Dalsbø
Kommunikasjonsrådgiver DNB
Tlf: 99380389, vidar.korsberg.dalsbo@dnb.no

Abonner