DNB Livsforsikring selger Atleten i Sundbyberg

DNB Livsforsikring selger Atleten i Sundbyberg. Kjøper er AMF Fastigheter AB. Kjøpesum for eiendommen er på ca. SEK 250 mill.

Bygningen er moderne og består hovedsakelig av kontorlokaler. Eiendommen har en attraktiv beliggenhet i Sundbyberg.

- Tiden var inne for å selge Atleten. Det var stor interesse for eiendommen og vi er meget fornøyd med prisen vi oppnådde i handelen, sier Gro K. Boge, administrerende direktør i DNB Næringseiendom, som forvalter DNB Livs eiendomsportefølje i Norge og Sverige. Overtagelse vil finne sted 2. september 2013.
- AMF Fastigheter AB vil med sin lokale kunnskap og tilhørighet i området bli en god eier som kan videreutvikle eiendommen, mener Boge.

Som eier av en stor eiendomsportefølje er det viktig for DNB Livsforsikring å utvikle porteføljen både ved kjøp og salg av eiendom. Salget av Atleten gjennomføres som en del av livselskapets langsiktige eiendomsstrategi, hvorav nær hele eiendomsporteføljen på ca NOK 34 mrd består av hel-/direkteeide næringseiendommer i Norge og Sverige.
-Vår hovedmålsetting er å skape verdier for DNB Livs pensjonskunder gjennom aktiv forvaltning av eiendomsporteføljen. Det innebærer fokus både på kjøp og salg og en naturlig konsekvens av dette er at det også vil bli solgt noen bygg, herunder Atleten,

Leimdörfer har vært DNBs rådgiver i transaksjonen.

Kontakt:
Administrerende direktør i DNB Næringseiendom, Gro K. Boge, tlf. 91895551  

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Multimedia

Multimedia