DNB Livsforsikring selger eiendommer på Ullevaal Stadion i Oslo.

DNB Livsforsikring selger sine eiendommer tilknyttet Ullevaal Stadion i Oslo kommune. Salget skjer gjennom salg av tilhørende selskap. Kjøper er Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF). Avtalen ble signert den 27.02.2015. Formell overtagelse vil finne sted 1.5.2015.

- OPF er godt fornøyd med kjøpet av eiendommene på Ullevål, og ser fram til å samarbeide med leietakere og naboer. Vi har tro på området og ser på dette som en langsiktig investering, sier investeringsdirektør Kjetil Houg i OPF.

DNB Næringseiendom mener dette er et godt tidspunkt å selge på for å realisere verdier og tilpasse oss de endrede rammebetingelser.

- Som eier av en stor eiendomsportefølje er det naturlig å utvikle porteføljen både ved kjøp og salg av eiendom. Salg av eiendommene gjennomføres således som en del av livselskapets langsiktige eiendomsstrategi, sier adm. dir. Gro Boge i DNB Næringseiendom AS.

Eiendommens samlede areal utgjør ca. 58.000 m2 og består av både hotell, handel, kontor og parkering i tillegg til kunstisbanen for bandy som Oslo kommune disponerer. Bygningsmassen er oppført dels i 1991 og dels i 2009.

Kontakt:

Oslo Pensjonsforsikring                                                              DNB NÆRINGSEIENDOM AS
Kjetil Houg                                                                                  Gro K. Boge                            
Investeringsdirektøt                                                                    Administrerende direktør
Mob: 916 40 151                                                                         Mob: 918 95 551
Kjetil.houg@opf.no                                                                     gro.boge@dnb.no

Abonner