DNB Livsforsikring selger Granfos Næringspark

DNB Livsforsikring selger Granfos Næringspark på Lysaker i Bærum kommune.  Salget skjer gjennom overtagelse av 100 % av aksjene selskapet Granfos Næringspark AS. Verdien av transaksjonen er i underkant av NOK 900 mill.

Kjøper er eiendomsselskapet Mustad Eiendom AS. Avtalen ble signert den 25.4.2013. Overtagelse av selskapet finner sted 1.7.2013. DNB Næringseiendom skal yte forvaltningstjenester til Granfos Næringspark ut året for en sømløs overgang til ny eier og til beste for leietagerne i næringsparken.

- Vi er meget tilfredse med å ha kommet til enighet med DnB Livsforsikring om kjøp av Granfos Næringspark. Dette er et tilstøtende næringsområde på Bærumsiden av Lysakerelva i forhold til våre eiendommer på Oslosiden. Mustad- og Granfosområdet er sentralt beliggende i Lysakerbyen, og det er store synergier å hente ved å utvikle og forvalte disse områdene i sammenheng, sier adm. dir. Halvard Øye i Mustad Eiendom AS.

- Mustad Eiendom har som visjon å utvikle disse tidligere lukkede industriområdene til attraktive og åpne byområder med kontorer, forretninger og boliger i samspill med naturområdene langs Lysakerelva. Ervervet av Granfos Næringspark er således i tråd med vår strategi for videre utvikling og ekspansjon av Mustad Eiendom sin virksomhet på begge sider av Lysakerelva.

DNB Næringseiendom mener dette er et godt tidspunkt å selge på for å realisere verdier.

- Som eier av en stor eiendomsportefølje er det naturlig å utvikle porteføljen både ved kjøp og salg av eiendom. Salg av eiendommen gjennomføres således som en del av livselskapets langsiktige eiendomsstrategi, sier adm.dir. Gro Boge i DNB Næringseiendom AS.

Eiendommens samlede areal utgjør ca. 61.000 m2, består av 11 bygninger, og er oppført i ulike tidsepoker gjennom de siste 150 år, fra de opprinnelige fabrikkbygninger til de moderne kontorer hvor DNB Liv tidligere var lokalisert. Tomtearealet tilknyttet eiendommen utgjør ca. 58 mål.

Kontakt:
Mustad Eiendom AS                                                 
v / Halvard Øye, Administrerende direktør                                           
Mob: 917 14 018 / halvard.oye@mustadeiendom.no                                                     

DNB NÆRINGSEIENDOM AS
v/ Gro K. Boge, Administrerende direktør
Mob 918 95 551 / gro.boge@dnb.no 

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.